FiveM Hosting | Etheron Hosting

FiveM™ Hosting

Terug naar kennisbank

Hoe installeer ik FiveM™ op een VPS?

In deze tutorial leggen we dat uit!


Verschillende besturingssystemen

Er zijn meerdere mogelijkheden als besturingssysteem op een VPS. Vaak worden VPS'en geleverd met een Linux besturingssysteem zoals Ubuntu of CentOS. Bij sommige hosts kan je ook Windows aanvragen of zelf installeren. Daarom hebben wij de tutorial opgesplitst in twee besturingssystemen; Linux en Windows. Voor Linux maken we gebruik van Ubuntu 20, voor Windows maken we gebruik van Windows Server 2016.


Linux

1

Log in op je VPS

Dit kan je doen door bijvoorbeeld gebruik te maken van Putty. Download Putty hier .

Handige tip! Plak commando's met rechtermuiksknop in het Putty venster.
CTRL + V en CTRL + C werken niet.

Inloggen via Putty

Vervang het IP-adres voor het IP-adres van je eigen VPS en klik op Open.

2

Updaten

Update je VPS naar de nieuwste Ubuntu versie. Dat zorgt voor de beste ervaring en beveiliging.

Linux updaten

sudo apt update && apt upgrade

3

FiveM server downloaden

- Maak een nieuwe map aan op de VPS, hier komen alle serverbestanden in.
Bijvoorbeeld: mkdir ~/fivem_server

- Navigeer naar deze map: cd ~/fivem_server

- Download de huidige "recommended" FiveM server van de FiveM website. Dat kan je op je VPS doen d.m.v. wget url
Vervang url door de downloadlink van de LATEST RECOMMENDED server. Plak deze url in Putty met rechtermuisknop.

Download FiveM
4

FiveM server uitpakken

Je hebt nu een ingepakt bestand gedownload, deze moet uitgepakt worden op de VPS.

Zorg er voor dat je in de ~/fivem_server map zit en pak de bestanden uit met: tar -xvf fx.tar.xz

Extract fivem
5

Standaard bestanden downloaden

Download de standaard bestanden met deze command:
git clone https://github.com/citizenfx/cfx-server-data ~/fivem_resources
Nu is je server gedownload, maar nog niet klaar!

6

Config bewerken

Maak een licentie key aan op de FiveM Keymaster website. Dit is gratis en is nodig om de server bekend te maken bij FiveM.
Maak nu een nieuw server.cfg bestand aan en zet daar je licentiekey in.
Je kunt de server.cfg downloaden met: wget https://files.etheron.nl/fivem/server.cfg -P ~/fivem_resources/ --no-check-certificate

Bewerk vervolgens het server.cfg bestand om jouw gegenereerde licentie in te stellen: nano ~/fivem_resources/server.cfg
Achter sv_licenseKey kan je je eigen licentie key instellen.
Sla vervolgens dit bestand op met Ctrl X Y Enter

7

Server starten

Je kunt nu je server starten met: cd ~/fivem_resources && bash ~/fivem_server/run.sh +exec server.cfg

8

Server in achtergrond draaien

Om je FiveM server altijd te laten runnen op jouw VPS kan je deze aanzetten met de volgende command:
cd ~/fivem_resources && screen -s "FiveM server" bash ~/fivem_server/run.sh +exec server.cfg

Als je uit de FiveM console wilt gaan, doe dan CTRL + A, CTRL + D in. Je kunt het scherm opnieuw openen met screen -r


Extra

9

Database installeren

Vaak heb je nog een database nodig om alle spelers op te slaan. Bijvoorbeeld voor es_extended of een andere framework. In dit voorbeeld installeren we MariaDB, dat kan met de volgende command:
sudo apt install mariadb-server

Om vanaf buiten je server bij de database te kunnen moeten er wat instellingen gewijzigd worden.

Login bij je database: mysql -u root -p
Voer na het inloggen de onderstaande commands uit:
Zorg voor een sterk wachtwoord! (vervang gebruikersnaam en wachtwoord)

use mysql;
CREATE USER 'fivem'@'localhost' IDENTIFIED BY 'wachtwoord';
GRANT ALL PRIVILEGES ON *.* TO 'gebruikersnaam'@'localhost' WITH GRANT OPTION;
CREATE USER 'fivem'@'%' IDENTIFIED BY 'wachtwoord';
GRANT ALL PRIVILEGES ON *.* TO 'gebruikersnaam'@'%' WITH GRANT OPTION;
FLUSH PRIVILEGES;
exit;

Om connecties van buitenaf toe te staan moet er wat gewijzigd worden in de config van MariaDB. Bewerk het config bestand van MariaDB met de volgende command: nano /etc/mysql/mariadb.conf.d/50-server.cnf
Wijzig hierin de waarde achter bind naar 0.0.0.0.
Sla dit bestand op met CTRL + X + Y + ENTER

Restart nu de MariaDB server: service mysql restart

MariaDB externe connecties toestaan

Je kunt nu met je Database verbinden via bijvoorbeeld HeidiSQL!


Windows

1

Log in op je VPS

Bij de meeste Windows VPS providers kan je inloggen via Remote Desktop (Extern Bureaublad)

Inloggen via extern bureaublad

Vervang het IP-adres voor het IP-adres van je eigen VPS en klik op Open.

2

Updaten

Update je VPS naar de nieuwste Windows versie. Dat zorgt voor de beste ervaring en beveiliging.

Windows updaten
3

Benodigdheden installeren

Voordat je een FiveM server kunt draaien op Windows heb je Visual C++ Redistributable 2019 nodig. Download en installeer deze op de VPS. Daarnaast is het handig om WinRAR te hebben. Hiermee kan je gemakkelijk de serverbestanden uitpakken in de volgende stap.

4

MariaDB installeren (optioneel)

Als je een database nodig hebt voor jouw FiveM server raden we je MariaDB aan. Hiermee host je lokaal een database zodat je bijvoorbeeld alle spelers op kunt slaan via es_extended. Je kunt straks in STAP 7 in plaats van CFX Default, Plume ESX kiezen. Deze template bevat alles wat je nodig hebt voor een es_extended (roleplay) server!

Klik op Download om het te downloaden.

Mariadb downloaden

Open het installatiebestand na het downloaden van MariaDB. Klik een paar keer door tot je bij een wachtwoordvenster komt.

Mariadb installeren


Vul hier een sterk wachtwoord in waarmee je straks met je database in kunt loggen. Je kunt ook nog Enable access from remote machines for 'root' user aanvinken. Hierdoor kan je extern, bijvoorbeeld vanaf je eigen computer, met de database verbinden. Zorg wel voor een sterk wachtwoord!

5

FiveM server downloaden

Download de FiveM server bestanden . Kies LATEST RECOMMENDED als versie om te downloaden.

Fivem files downloaden

Open het gedownloade bestand en klik op Uitpakken in

Fivem files uitpakken

Pak de serverbestanden uit in je gewenste map. Wij maken gebruik van de C:\FXServer\artifact map.

Fivem files uitpakken in map
6

Server starten

Navigeer naar de map waar je de FiveM server bestanden uitgepakt hebt. In ons geval is dat C:\FXServer\artifact.

En dubbelklik op FXServer.exe om je server te starten.

FXServer starten
7

Server instellen

Deze website zal openen in je browser. Vul hier de PIN in, vaak staat deze al automatisch ingevuld. Klik daarna op Link account.

txAdmin link account

Log in via je Cfx.re account en klik op Yes, Allow.

txAdmin instellen

Stel nu je wachtwoord in om in op de adminpagina te komen.

Nadat het wachtwoord is ingesteld kan je je server volledig instellen. Kies een servernaam en daarna een template. In dit voorbeeld maken we gebruik van CFX Default. Als je al serverdata hebt kun je Local Server Data kiezen. Wil je een es_extended template gebruiken? Kies dan plume ESX als template. Zorg er wel voor dat je STAP 4 gedaan hebt en MySQL aan staat!

Nadat je server volledig ingesteld is klik je op Next en vul je je License key in. Deze kan je aanvragen bij keymaster.fivem.net.

txAdmin instellen complete

De installatie is voltooid. Klik op Save & Run Server om de installatie te voltooien en je server te starten!

8

Windows Firewall instellingen

Vaak is het mogelijk dat je je server nog niet kunt bereiken omdat de Windows Firewall jouw server blokkeert. Dit kan je eenvoudig toestaan.

Open de "Windows Firweall with Advanced Security" in Windows.

Windows firewall

Klik op New Rule... en open de FiveM ports: 30120 en 30110. Dat kan je aangeven als 30120,30110. Geef de regel daarna een naam en herhaal dit voor UDP en Outbound Rules.

FiveM firewall instellen